Serveis socials

Responsable
Tere Garsaball, cap de l'àrea d'acció social
ssocials@garrigues.cat
973142658 Ext. 202
ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL
 • ATENCIÓ SOCIAL
  La Unitat Bàsica d'Atenció Social Primària (UBASP) de les Garrigues presta un servei d'informació, diagnòstic i orientació per a resoldre les problemàtiques de les persones, un cop analitzada la seva situació sociofamiliar. També fa treball grupal i comunitari.
 • L'equip tècnic de la UBASP està format per 5 treballadores socials i 2 educadores socials.
 • L'empresa que gestiona el servei de teleassistència del Consell comarcal és CLECE. El preu públic del servei és 11,44€/mes. S'estableixen les següents bonificacions:
  - Fins a 89 anys bonificació 25%. Preu : 8,58€/mes. Cobrament bimestral
  - 90 anys o més bonificació 50%. Preu : 5,72€/mes. Cobrament trimestral
  Impresos
 • Per accedir a qualsevol dels serveis, programes o ajudes contemplades a les unitats que s'enumeren a continuació podeu demanar cita prèvia amb la treballadora social, a través del vostre ajuntament.
 • La comarca s'estructura en 5 sectors:
Municipis per sectors Correu electrònic
Telèfon ajuntament
Sector 1:
Les Borges Blanques

Atenció a la gent gran i persones amb dependència.
Atenció altres col·lectius
ssocials3@garrigues.cat
973 142850
ssocials6@garrigues.cat
973 142850
Sector 2:
L'Albagés
Bellaguarda
Bovera
Castelldans
El Cogul
La Granadella
Granyena
Juncosa
El Soleràs
Els Torms
ssocials7@garrigues.cat
973 121129
973 124004
973 133139
973 120002
973 120367
973 133017-973 133708-973 133710
973 136185
973 128004
973 133232
973 128113
Sector 3:
Juneda
ssocials2@garrigues.cat
973 150014
Sector 4:
L'Albi
Arbeca
Cervià
Els Omellons
La Pobla de Cérvoles
Tarrés
El Vilosell
Vinaixa
ssocials5@garrigues.cat
973 175004
973 160008
973 178002
973 156031
973 175152
973 175620
973 175221
973 175722
Sector 5:
L'Espluga Calba
La Floresta
Fulleda
Puiggròs
ssocials4@garrigues.cat
973 156005
973 141094
973 156201
973140802
 
 • UNITAT D'INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA
  • Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP): servei públic, universal i gratuït, que té com a objectiu atendre els nens i nenes de 0 a 6 anys que presenten dificultats o trastorns en el desenvolupament.
   Està integrat per un equip multidisciplinar: fisioterapeuta, logopeda, psicòleg i treballadora social.
   Es pot accedir al servei trucant. al 973150330 o per correu cdiap@garrigues.cat . CDIAP, carrer Àngel Guimerà, 15, 25430 Juneda .
  • Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA): equip multidisciplinar format per 2 psicòlogues, 1 psicopedagoga, 1 treballadora social i 2 educadors socials. Aquest equip especialitzat té com a objectiu orientar, diagnosticar, tractar i fer seguiment dels menors de 18 anys, en situació de risc o desemparament.
  • Ajudes individuals per a infants i adolescents: s'atorguen beques de menjador, de transport escolar, assistència a activitats extraescolars, per a nens i adolescents de famílies amb necessitats socioeconòmiques.
  • Programa de repàs escolar: suport educatiu, en horari no lectiu, a nens de 6 a 12 anys que presenten retard escolar i/o no reben sistemàticament una continuïtat a la tasca formativa. Aquest programa es fa conjuntament amb Creu Roja, Càrites de Castelldans i l'EAP.
 • UNITAT DE LA DONA
  • Servei de resposta urgent per a persones que es troben en situació de violència a les Garrigues: s'ofereix suport psicològic i assessorament jurídic, allotjament d'urgència, servei de teleassistència i atenció social.
  • Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD): Té com a objectiu oferir informació i orientació a les dones de manera individual i a associacions de dones . També s'ofereix:
   • servei d'orientació jurídica
   • servei de suport psicològic
  • La tècnica del SIAD fa atenció a les Borges Blanques i a la Granadella. Per accedir al SIAD cal demanar cita prèvia trucant al Consell Comarcal, o bé per correu siad@garrigues.cat
  • Programa de promoció de les dones: Organització d'activitats: xerrades, campanyes de sensibilització, formació, tallers, etc.
 • UNITAT DE GENT GRAN I DISCAPACITATS
  • Centre de serveis integrals de la gent gran de les Garrigues: Centre ubicat a la Granadella per donar atenció a la gent gran dels pobles de l'àrea d'influència del CAP de la Granadella. Ofereix serveis de centre de dia, menjador, tallers d'estimulació /de memòria i de psicomotricitat), etc. Carrer Marina, s/n. La Granadella. Tel. 973 133 708.
  • Servei d'atenció domiciliària: servei d'atenció social que es realitza al domicili per ajudar a fer les tasques que ni la persona ni la família poden fer (higiene personal, donar menjar, neteja del domicili, cura de la roba, control de la medicació i de l'alimentació, preparar el menjar, anar a comprar, ensenyament d'hàbits, etc).
  • Servei de teleassistència: a través de l'empresa CLECE, el Consell Comarcal presta el servei de teleassistència, que funciona a través d'una línia telefònica que permet a la persona usuària, prement un botó, establir contacte verbal directe i immediat durant les 24 hores del dia amb una central receptora d'alarmes.
   Impresos
  • Transport adaptat: servei de trasllat, amb un vehicle adaptat, de les persones amb mobilitat reduïda als centres de dia per a la gent gran i per a les persones amb discapacitat.
  • Consell Consultiu de Gent Gran: està format per tots els casals de la gent gran de la comarca. A través d'aquest s'organitza un programa d'activitats per a la gent gran.
  • Programa d'activitats per a la gent gran:
  • Vacances IMSERSO: el Consell Comarcal té un conveni amb l'IMSERSO a través del qual ofereix estades de vacances per a gent gran. Cal fer les sol·licituds entre els mesos d'abril -maig.
  • Trobada de gent gran de les Garrigues: s'organitza el 1r dissabte de juny, cada any en un poble de la comarca. Per a inscripcions heu d'adreçar-vos al casal de la gent gran del municipi durant la primera quinzena de maig.
  • Premi literari i artístic de gent gran de les Garrigues: De periodicitat bianual, s'organitzen 2 premis. El premi literari conté les modalitats de poesia i prosa. El premi artístic conté les modalitats de manualitats, i pintura i dibuix.
  • Jornada de Juntes de Casals de la Gent Gran: Jornada de formació que s'organitza anualment adreçada a les Juntes dels Casals de la Gent Gran de la comarca.
 • UNITAT D'INCLUSIÓ SOCIAL
 • Programa d'acollida per a persones estrangeres immigrades
 • Per més informació o per demanar cita prèvia a la tècnica d'immigració podeu telefonar al Consell, 973 142658 o per correu electrònic immigracio@garrigues.cat 
  • Servei d'assessorament jurídic en matèria d'immigració: El Consell ofereix el servei d'assessorament jurídic a través de l'entitat AMIC.
  • Servei de traducció: servei adreçat a ajuntaments, professionals i entitats. Tenim traductors de romanès, àrab, búlgar, polonès i xinès.
  • Sessions d'acollida per a persones nouvingudes: Sessions informatives per a conèixer l'entorn en l'àmbit de la salut, ensenyament, serveis socials, etc.
  • Cursos de català: nivell bàsic de català escrit i oral gratuïts. Es realitzen a diferents municipis


   Memòria Serveis Socials 2018
   Memòria Serveis Socials 2017
   Memòria Serveis Socials 2016

El Consell Comarcal gestiona els expedients de l'Àrea de Serveis Socials mitjançant l'aplicatiu informàtic Hèstia, finançat anualment per una aportació de la Diputació de Lleida.
Prestacions econòmiques de caràcter social amb la col·laboració de la Diputació de Lleida
 • Ajuts d'urgència social per atendre necessitats bàsiques.
 • Servei de teleassistència.
 
3r Premi Administració Oberta 2017
© 2016 Consell Comarcal de les Garrigues · Avís legal · Desenvolupat per LocalProm