Serveis socials

Responsable
Tere Garsaball, cap de l'àrea d'acció social
ssocials@garrigues.cat
973142658 Ext. 202
ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL
 • ATENCIÓ SOCIAL
  La Unitat Bàsica d'Atenció Social Primària (UBASP) de les Garrigues presta un servei d'informació, diagnòstic i orientació per a resoldre les problemàtiques de les persones, un cop analitzada la seva situació sociofamiliar. També fa treball grupal i comunitari.
 • L'equip tècnic de la UBASP està format per 5 treballadores socials i 2 educadores socials.
 • L'empresa que gestiona el servei de teleassistència del Consell comarcal és CLECE. El preu públic del servei és 11,44€/mes. S'estableixen les següents bonificacions:
  - Fins a 89 anys bonificació 25%. Preu : 8,58€/mes. Cobrament bimestral
  - 90 anys o més bonificació 50%. Preu : 5,72€/mes. Cobrament trimestral
  Impresos
 • Per accedir a qualsevol dels serveis, programes o ajudes contemplades a les unitats que s'enumeren a continuació podeu demanar cita prèvia amb la treballadora social, a través del vostre ajuntament.
 • La comarca s'estructura en 5 sectors:
Municipis per sectors Correu electrònic
Telèfon ajuntament
Sector 1:
Les Borges Blanques

Atenció a la gent gran i persones amb dependència.
Atenció altres col·lectius
ssocials3@garrigues.cat
973 142850
ssocials6@garrigues.cat
973 142850
Sector 2:
L'Albagés
Bellaguarda
Bovera
Castelldans
El Cogul
La Granadella
Granyena
Juncosa
El Soleràs
Els Torms
ssocials7@garrigues.cat
973 121129
973 124004
973 133139
973 120002
973 120367
973 133017-973 133708-973 133710
973 136185
973 128004
973 133232
973 128113
Sector 3:
Juneda
ssocials2@garrigues.cat
973 150014
Sector 4:
L'Albi
Arbeca
Cervià
Els Omellons
La Pobla de Cérvoles
Tarrés
El Vilosell
Vinaixa
ssocials5@garrigues.cat
973 175004
973 160008
973 178002
973 156031
973 175152
973 175620
973 175221
973 175722
Sector 5:
L'Espluga Calba
La Floresta
Fulleda
Puiggròs
ssocials4@garrigues.cat
973 156005
973 141094
973 156201
973140802
 
 • UNITAT D'INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA
  • Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP): servei públic, universal i gratuït, que té com a objectiu atendre els nens i nenes de 0 a 6 anys que presenten dificultats o trastorns en el desenvolupament.
   Està integrat per un equip multidisciplinar: fisioterapeuta, logopeda, psicòleg i treballadora social.
   Es pot accedir al servei trucant. al 973150330 o per correu cdiap@garrigues.cat . CDIAP, carrer Àngel Guimerà, 15, 25430 Juneda .
  • Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència (EAIA): equip multidisciplinar format per 2 psicòlogues, 1 psicopedagoga, 1 treballadora social i 2 educadors socials. Aquest equip especialitzat té com a objectiu orientar, diagnosticar, tractar i fer seguiment dels menors de 18 anys, en situació de risc o desemparament.
  • Ajudes individuals per a infants i adolescents: s'atorguen beques de menjador, de transport escolar, assistència a activitats extraescolars, per a nens i adolescents de famílies amb necessitats socioeconòmiques.
  • Programa de repàs escolar: suport educatiu, en horari no lectiu, a nens de 6 a 12 anys que presenten retard escolar i/o no reben sistemàticament una continuïtat a la tasca formativa. Aquest programa es fa conjuntament amb Creu Roja, Càrites de Castelldans i l'EAP.
 • UNITAT DE LA DONA
  • Servei de resposta urgent per a persones que es troben en situació de violència a les Garrigues: s'ofereix suport psicològic i assessorament jurídic, allotjament d'urgència, servei de teleassistència i atenció social.
  • Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD): Té com a objectiu oferir informació i orientació a les dones de manera individual i a associacions de dones . També s'ofereix:
   • servei d'orientació jurídica
   • servei de suport psicològic
  • La tècnica del SIAD fa atenció a les Borges Blanques i a la Granadella. Per accedir al SIAD cal demanar cita prèvia trucant al Consell Comarcal, o bé per correu siad@garrigues.cat
  • Programa de promoció de les dones: Organització d'activitats: xerrades, campanyes de sensibilització, formació, tallers, etc.
 • UNITAT DE GENT GRAN I DISCAPACITATS
  • Centre de serveis integrals de la gent gran de les Garrigues: Centre ubicat a la Granadella per donar atenció a la gent gran dels pobles de l'àrea d'influència del CAP de la Granadella. Ofereix serveis de centre de dia, menjador, tallers d'estimulació /de memòria i de psicomotricitat), etc. Carrer Marina, s/n. La Granadella. Tel. 973 133 708.
  • Servei d'atenció domiciliària: servei d'atenció social que es realitza al domicili per ajudar a fer les tasques que ni la persona ni la família poden fer (higiene personal, donar menjar, neteja del domicili, cura de la roba, control de la medicació i de l'alimentació, preparar el menjar, anar a comprar, ensenyament d'hàbits, etc).
  • Servei de teleassistència: a través de l'empresa CLECE, el Consell Comarcal presta el servei de teleassistència, que funciona a través d'una línia telefònica que permet a la persona usuària, prement un botó, establir contacte verbal directe i immediat durant les 24 hores del dia amb una central receptora d'alarmes.
   Impresos
  • Transport adaptat: servei de trasllat, amb un vehicle adaptat, de les persones amb mobilitat reduïda als centres de dia per a la gent gran i per a les persones amb discapacitat.
  • Consell Consultiu de Gent Gran: està format per tots els casals de la gent gran de la comarca. A través d'aquest s'organitza un programa d'activitats per a la gent gran.
  • Programa d'activitats per a la gent gran:
  • Vacances IMSERSO: el Consell Comarcal té un conveni amb l'IMSERSO a través del qual ofereix estades de vacances per a gent gran. Cal fer les sol·licituds entre els mesos d'abril -maig.
  • Trobada de gent gran de les Garrigues: s'organitza el 1r dissabte de juny, cada any en un poble de la comarca. Per a inscripcions heu d'adreçar-vos al casal de la gent gran del municipi durant la primera quinzena de maig.
  • Premi literari i artístic de gent gran de les Garrigues: De periodicitat bianual, s'organitzen 2 premis. El premi literari conté les modalitats de poesia i prosa. El premi artístic conté les modalitats de manualitats, i pintura i dibuix.
  • Jornada de Juntes de Casals de la Gent Gran: Jornada de formació que s'organitza anualment adreçada a les Juntes dels Casals de la Gent Gran de la comarca.
 • UNITAT D'INCLUSIÓ SOCIAL
 • Programa d'acollida per a persones estrangeres immigrades
 • Per més informació o per demanar cita prèvia a la tècnica d'immigració podeu telefonar al Consell, 973 142658 o per correu electrònic immigracio@garrigues.cat 
  • Servei d'assessorament jurídic en matèria d'immigració: El Consell ofereix el servei d'assessorament jurídic a través de l'entitat AMIC.
  • Servei de traducció: servei adreçat a ajuntaments, professionals i entitats. Tenim traductors de romanès, àrab, búlgar, polonès i xinès.
  • Sessions d'acollida per a persones nouvingudes: Sessions informatives per a conèixer l'entorn en l'àmbit de la salut, ensenyament, serveis socials, etc.
  • Cursos de català: nivell bàsic de català escrit i oral gratuïts. Es realitzen a diferents municipis.
3r Premi Administració Oberta 2017
© 2016 Consell Comarcal de les Garrigues · Avís legal · Desenvolupat per LocalProm